0

การขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทาง เกษตรพอเพียง

การขุดบ่อเลี้ยงปลา ตามแนวทาง เกษตรพอเพียง

เป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงของเกษตรกรเลยทีเดียวสำหรับการขุดบ่อเลี้ยงปลา ที่ยังคงเป็นผลผลิตที่ท้องตลาดต้องการอยู่เสมอ นอกจากจะจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แล้วยังสามารถนำมาประกอบอาหาร รับประทานกันภายในครอบครัวได้อีกด้วย ทั้งนี้การขุดบ่อเลี้ยงปลาจะต้องอาศัยความชำนาญและการเรียนรู้ต่างๆที่ถูกต้อง เพื่อการเพาะเลี้ยงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหลักการในการขุดบ่อเลี้ยงปลา มีดังต่อไปนี้
เกษตรพอเพียง

หลักการขุดบ่อเลี้ยงปลา

สำหรับการขุดบ่อเลี้ยงปลานั้น จะต้องเลือกสถานที่ที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำธาร หรือคลอง เพื่อที่จะได้สะดวกต่อการระบายน้ำเข้าออก แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรใกล้มากจนเกินไป การขุดบ่อเลี้ยงปลาไม่ควรใกล้กับแหล่งน้ำเกิน 5 เมตร ควรนเน้นให้อยู่ใกล้ดินเหนียวมากกว่าเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่วนถ้าเป็นดินทรายหรือดินชนิดอื่นๆจะไม่ค่อยคงทนสักเท่าไหร่ นอกจากนี้ดินที่ขุดขึ้นมาจากบ่อให้จัดทำเป็นคันบ่อเสริมและควรให้มีความสูงในระดับที่สามารถป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนได้ด้วย โดยดินที่ขุดสำหรับเสริมบ่อเลี้ยงบ่อ ควรขุดให้ห่างจากบ่อประมาณไม่เกิน 2 เมตร เพื่อที่ช่วยทำให้ก้นบ่อตื้นเร็วมากขึ้นรวมไปถึงเป็นการป้องกันการทรุดตัวของบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทางเกษตรพอเพียงอีกด้วย
การเลี้ยงปลา

สิ่งสำคัญในการขุดดินเพื่อใช้สำหรับเสริมคันบ่อ จะต้องจัดการถากถางหรือถอนหญ้า เศษไม้ ต้นไม้ต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อที่จะช่วยทำให้ไม่เกิดเป็นช่องทางเปิดให้น้ำไหลไปทางใต้คันบ่อ และส่งผลให้เกิดความเสียหายหนัก อีกทั้งยังช่วยทำให้ดินยึดเกาะแน่น ลดการกัดเซาะของน้ำได้ดีอีกด้วย

การขุดบ่อเลี้ยงปลาที่มีประสิทธิภาพที่สุดนั้น ผู้เลี้ยงควรที่วางแผนรูปแบบบ่อให้เรียบร้อยและต้องเหมาะสมกับภูมิประเทศบริเวณนั้นๆ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองหรือเสียเวลาในการแก้ไขดัดแปลง กล่าวคือ การขุดบ่อเลี้ยงปลาจะต้องมีช่องให้น้ำระบายเข้าออก มีท่อระบายตั้งแต่ประตูไปจนถึงก้นบ่อ นอกจากนี้ผู้ที่ต้องการเลี้ยงปลาเป็นอาชีพหลัก ควรที่จะมีการขุดบ่อเลี้ยงปลาหลายบ่อ เช่น บ่อเลี้ยงลูกปลา บ่อเลี้ยง บ่อเก็บน้ำ เป็นต้น เพื่อที่จะรองรับและสามารถทำให้ขยายพันธุ์ปลาและเพาะเลี้ยงได้อย่างปลอดภัยและได้ผลผลิตที่ดี

ขอบคุณที่มาข้อมูล https://www.kasetpopeng.com/category/เกษตรพอเพียง/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *