0

ชุดตรวจสารเสพติดไม่ได้มีไว้ตรวจแค่ประชาชนเท่านั้น

 

โครงการตำรวจสีขาวคือโครงการที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย พร้อมทั้งติดตามผลการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของตำรวจทุกคน เพื่อปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่มีใครไปยุ่งกับยาเสพติดแน่นอน

เป็นมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการเริ่มจากตัวผู้รักษากฎหมายก่อน พวกสารเสพติดให้โทษ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญทั้งการปราบปรามผู้ผลิตและผู้ค้า ลดอัตราการเสพให้ลดลง ไม่ให้มีผู้เสพเพิ่มขึ้น

จึงต้องมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ปฏิบัติงานและใกล้ชิดกับผู้ต้องหามากที่สุด เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน เห็นว่าตำรวจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดหรือสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ตำรวจได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดของตำรวจ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้รับใครรู้ก่อนเลย

การตรวจนี้ก็ทำเหมือนกันกับการตรวจสารเสพติดในบุคคลทั่วไป โดยการซื้อชุดตรวจสารเสพติดมาทดสอบปัสสาวะกับแผ่นทดสอบสารเสพติดซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์  จากการตรวจสารเสพติดของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่พบสารเสพติดในร่างกายเลยแม้แต่คนเดียว การสุ่มตรวจปัสสาวะตำรวจตามโครงการตำรวจสีขาวได้ทำการตรวจทุกสถานี

ทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศ เพื่อหาสารเสพติดโดยจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ตัวก่อนรู้ตัวล่วงหน้า เพื่อจะได้ทำให้ให้ประชาชนชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  ในการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาถือได้ว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก

เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำรวจ ในเรื่องของการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติที่ดี เป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  เพื่อไม่ให้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติและคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่ อีกอย่างตำรวจที่ดีต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นตำรวจที่ดีด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *