0

กำเนิดเครื่องช่วยฟังให้กับหู

Alexander Graham Bell เป็นผู้ที่ได้คิดค้นโทรศัพท์ได้เป็นคนแรกในช่วงศตวรรษที่ 1800s โดยใช้หลักการที่ว่าผู้ฟังจะต้องถือภาคแปลงสัญญาณเสียง (receiver) มาไว้ใกล้กับหู เพื่อให้ได้ยินเสียงที่ดังขึ้น

เครื่องช่วยฟังนั้น ได้มีนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในวงการคิดค้นและพัฒนาเครื่องช่วยฟังต่อจาก Alexander Graham Bell (1847-1922) นักวิทยาศาสตร์ชาวสก็อตชาวอเมริกันที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในฐานะผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์ทำงานที่โรงเรียนสำหรับคนหูหนวกขณะที่พยายามคิดค้นเครื่องที่จะส่งเสียงด้วยกระแสไฟฟ้า เบลล์ได้รับสิทธิบัตรอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกสำหรับโทรศัพท์ของเขาในเดือนมีนาคมปี 1876 ถึงแม้เขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลาย ๆ ปีตามกฎหมายต่อข้อเรียกร้องของเขาว่าเขาเป็นนักประดิษฐ์ แต่เพียงผู้เดียวซึ่งเป็นผลให้สงครามครั้งสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์ เบลล์ยังคงทำงานทางวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิตและใช้ความสำเร็จและความมั่งคั่งของเขาในการจัดตั้งศูนย์วิจัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เบลล์ถือได้ว่าเป็นบุคคลทีน่ายกย่องรวมถึงเป็นตำนานต่อการที่เขาเป็นคนแรกในการออกแบบและจดสิทธิบัตรอุปกรณ์ในทางปฏิบัติสำหรับการส่งสัญญาณเสียงของมนุษย์โดยใช้กระแสไฟฟ้า แต่เบลล์มักให้คำอธิบายกับตัวเองว่า “ครูคนหูหนวก” และผลงานของเขาเป็นคำสั่งแรกในสาขานั้น

เครื่องช่วยฟังครั้งแรกใช้ไมโครโฟนคาร์บอนของโทรศัพท์และได้รับการแนะนำในปี 1896 หลอดสุญญากาศทำให้การขยายสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปได้ แต่เครื่องช่วยฟังแบบขยายช่วงต้นมีน้ำหนักเกินกว่าที่จะพกพาไปได้ Miniaturization ของหลอดสุญญากาศนำไปสู่แบบพกพาและหลังสงครามโลกครั้งที่สองแบบสวมใส่ได้โดยใช้หลอดขนาดเล็ก

ทรานซิสเตอร์ที่คิดค้นขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1948 มีความเหมาะสมกับการใช้เครื่องช่วยฟังเนื่องจากมีกำลังไฟต่ำและมีขนาดเล็ก เครื่องช่วยฟังเป็นตัวรับช่วงของทรานซิสเตอร์ การพัฒนาวงจรรวมช่วยให้สามารถปรับปรุงขีดความสามารถของอุปกรณ์ช่วยสวมใส่ได้รวมทั้งการใช้เทคนิคการประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการตั้งโปรแกรมสำหรับความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย

และในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวไกลไปเรื่อย ๆ ไม่หยุดนิ่ง ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เครื่องช่วยหูฟังถูกปรับเปลี่ยนและพัฒนาตามโลกให้ทันสมัยดียิ่งขึ้น มีความหลากหลายรูปแบบ รูปร่างเล็กกะทัดรัด ปรับสียงได้มากขึ้น เหมาะสมกับผู้ใช้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *