0

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกิดกับเครื่องวิทยุสื่อสารแบบประจำที่ (Base Station)

อาการเสียที่เกิดขึ้น

  1. เปิดสวิทช์แล้วเครื่อง วิทยุสื่อสาร ไม่ทำงาน

– ปิดสวิทช์แล้วดึงปลั๊กออก

– ตรวจสอบสายไฟของตัวเครื่องว่ามีร่องรอยชำรุด หรือรอยไหม้ส่วนไหนบ้าง

– ตรวจสอบฟิวส์ทุกตัว และดูว่าไส้ฟิวส์ขาดหรือไม่ ถ้าขาดหาฟิวส์อันใหม่มาใส่

– หากยังแก้ไขไม่ได้ ให้ส่งซ่อม

 

  1. ภาครับ รับได้ปกติ แต่ภาคส่งบางครั้งชัด บางครั้งเบา สถานีปลายทางรับข่าวได้บ้างไม่ได้บ้าง

– ปิดเครื่องแล้วทดลองขยับขั้วสายไมค์ ถ้าหลวมให้หมุนเกลียวให้แน่น

– หากหน้าสัมภัสของคีย์สวิทช์ในชุดไมค์เกิดคราบสกปรก ให้ทำความสะอาดทันที

– เสียบปลั๊กไฟและเปิดสวิทช์ที่เครื่อง

 

  1. ภาครับ และภาคส่งดีแต่มีเสียงซ่า ดังมาจากลําโพง

– ปรับปุ่มความไวในการรับสัญญาณให้อยู่ตรงตำแหน่งเสียงซ่าหาย

 

  1. ภาครับและภาคส่งไม่ดี

– ตรวจเช็ดที่จุดต่อสายนําสัญญาณเข้าเครื่อง(สายอากาศ)ให้หมุนเกลียวถอดสายนําสัญญาณออกมาทําความสะอาดที่ขั้ว

 

ตัวผู้และตัวเมีย ด้วยกระดาษทราย

– ปุ่มลูกบิดสวิทช์เปลี่ยนช่องความถี่ ควรทําความสะอาดหรือฉีด สเปรย์ไล่ความชื้น

– เช็คจุดต่อสายนำสัญญาณเข้าเครื่อง (สายอากาศ)

 

  1. ภาครับ รับไม่ดีภาคส่งดี รับได้เฉพาะสถานีที่มีกําลังส่งแรงๆ

– ปุ่มปรับแต่งความไวในการรับสัญญาณวิทยุ ต้องปรับแตงให้อยู่ตรงกับตําแหน่งที่เสียงซ่าเงียบหาย เป็นตําแหน่งที่ถูกต้อง

 

  1. ภาครับ ภาคส่งดีแต่เครื่องร้อนมาก

– การกดคีย์สวิทช์เพื่อส่งข่าวสารในแต่ละครั้งควรเว้นช่องปล่อยคีย์สวิทช์เพื่อหยุดการทํางานของภาคส่งเป็นระยะให้เหมาะสมในการส่งแต่ละครั้งไม่ควรเกิน 30 วินาที

 

  1. ภาคส่งสัญญาณส่งตลอดไฟตรงหน้าปัดเครื่องติดตลอด

– ตรวจเช็คไมค์สวิทช์ กดไมค์ค้างและใช้สเปรย์ฉีดทําความสะอาดหรือควรเปลี่ยนสวิทช์ใหม่

ขอขอบคุณบทความจาก : http://amr.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *