0

ข้อแนะนำในการใช้วิทยุสื่อสารแบบมือถือ (Handy)

 1. เลี่ยงการทําเครื่องตกหล่นลงบนพื้นแข็งด้วยกรณีใดๆก็ตาม เพราะว่าจะทําให้เครื่องเสียหายได้

จำเป็นที่จะต้องมีซองหนังใส่ เพื่อลดผลแรงกระแทกเมื่อเครื่องตกร่วงลงพื้น และสามารถลดรอยแตกร้าว รอยขีดข่วนได้อีกด้วย

 1. เครื่อง วิทยุสื่อสาร โดยปกติสามารถปรับกําลังส่งได้ สูงต่ำ (HI-LO) ได้ ระยะติดต่อใกล้ๆควรจะส่ง ด้วย กําลังส่งต่ำซึ่งเป็นผลดี ทำให้ใชัพลังงานน้อยลงและถนอมภาค PA ของเครื่องไม่ให้ทํางานหนัก
 2. ไม่สมควรเก็บเครื่องเอาไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงๆดังเช่น รถยนต์ที่จอดตากแดดในที่โล่งแจ้งในฤดูร้อน บางทีอาจทําให้เครื่องเสื่อมสภาพ และเสียหายได้
 3. หลบหลีกการทําเครื่องตกน้ําหรือถูกน้ําฝนอาจทําให้เครื่องเสีย ยากแก่การซ่อมแซมรวมถึงช่องเสียบแจ๊คต่างๆของเครื่องควรจะมีอุปกรณ์ที่ปิดกั้นละอองน้ํา รวมทั้งฝุ่นละออง ไม่ให้เข้าเครื่อง
 4. เสาอากาศที่ใช้กับเครื่องมือถือควรที่จะใช้เสาอากาศยางหรือเสาอากาศแบบ Telescopic เสาอากาศ

ทั้งสองประเภทดังที่กล่าวมา หากชํารุดควรจะเปลี่ยนใหม่ ไม่สมควรใช้อีกต่อไป

 1. ห้ามจ่ายแรงกดดันกระแสไฟฟ้าเกินกว่าที่กําหนดเอาไว้ในคู่มือ แล้วก็ห้ามจ่ายแรงกดดันกระแสไฟฟ้ากลับขั้ว
 2. ให้ปิดเครื่อง (OFF SWITH) ทุกครั้งก่อนจะทําการถอดหรือใส่แบตเตอรี่
 3. ตอนที่ทําการส่งสาร ควรพูดห่างจากไมค์ราวๆ 1-2 นิ้ว
 4. ไม่ควรให้คนอื่นมาใช้เครื่องของท่าน(ยืม)เนื่องจากอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย
 5. ระวังการสูญหายเนื่องจากการขโมยพวกมิจฉาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องของทางด้านราชการหรือ

เครื่องส่วนตัวก็ตาม หากหายจะต้องรีบแจ้งความโดยทันที

 1. การส่งสารจะต้องชัดเจน ใช้เวลาน้อย เพื่อถนอมเครื่องและก็แบตเตอรี่
 2. หลีกเลี่ยงจากไอน้ำเค็ม
 3. คู่มือแนวทางการใช้งานของเครื่องจำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจในเรื่องวิธีการใช้เครื่อง วิทยุสื่อสาร
 4. ไม่สมควรปรับแต่งวงจรอะไรก็ตามข้างในเครื่อง หากท่านไม่ใช่ช่างซ่อม วิทยุสื่อสาร โดยตรง
 5. ขั้วต่อเสาอากาศของเครื่องมือถือ ถ้าเกิดการหลวมโยก ขยับไปๆมาๆได้ จำเป็นต้องรีบซ่อม โดยด่วน

ขอขอบคุณบทความจาก : http://amr.co.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *