0

ฝึกการพูดและฟังเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

ถ้าหากเราประสบกับปัญหาหูไม่ปกติควรฝึกการฟัง ฝึกพูดเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น

หากคนในบ้านคุณมีปัญหาเรื่องการได้ยิน คุณควรมีการกระตุ้นการฟังให้ดีกว่าเดิมหรือให้ดีขึ้น ถ้าหากพบปัญหาเหล่านี้ เมื่อเวลาฟังเขาพยายามมองปากคนที่เขากำลังพูดด้วย เมื่อฟังคนพูดยาวๆ พูดในสิ่งที่เข้าใจยากเขาจะไม่เข้าใจ เวลามีคนถามจะพูดตอบกลับมาช้าเมื่อพูดกลับออกไปก็พูดกลับมาแบบไม่รู้เรื่องหรือไม่ตรงประเด่น

ทำให้การพูดสื่อสารกับคนอื่นไม่ดี คนอื่นก็ไม่เข้าใจเมื่อมีการสนทนาร่วมด้วย ทำให้เกิดการเรียนรู้ช้า กลายเป็นคนเข้าใจยาก เกิดการอ่านเขียนไม่คล่อง

เมื่อมีอาการเช่นนี้ต้องมีการฝึกฟังให้เข้าใจโดยที่ไม่ต้องมองปากอีกต่อไปการฝึกฟังจะทำให้เข้าใจในสิงที่คนอื่นพูดมากขึ้น ถึงฝั่งตรงข้ามจะพูดยาวและพูดในสิ่งที่เข้าใจยากก็จะสามารถเข้าใจได้เร็วขึ้น

การพูดเป็นการสื่อสารที่ดี เมื่อฝึกบ่อยๆ จะทำให้เริ่มพูดคุยกับคนอื่นได้ดีขึ้นตามลำดับ จะมีการใช้คำที่ถูกต้องมากขึ้น ตอบคู่สนทนาในขณะนั้นได้เร็วขึ้น ดีขึ้น

การเรียนรู้สิ่งอื่นก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้อาการของผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินเริ่มดีขึ้นและใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ปัญหาของการได้ยินสามารถเกิดขึ้นกับคนได้ทุกเพศทุกวัย ไม่เลือกช่วงเวลาและไม่เลือกช่วงอายุ

ถ้าปัญหานี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณ มันก็มีวิธีการรักษาอยู่หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเข้าคลอสเรียนฝึกการฟัง ที่สามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลไปจนถึงคนแก่ และในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมากขึ้น

ทำให้ผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยินสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยฟังได้ แต่ก่อนที่จะใช้เครื่องช่วยฟังได้ต้องมีการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อน ไม่ควรซื้อมาใช้เองโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์

เมื่อได้รับคำแนะนำจากแพทย์แล้วจึงจะสามารถซื้อเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับอาการของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินมาใช้ได้ เพราะเมื่อคุณรู้ข้อมูลแล้วก็สามารถสั่งอุปกรณ์ช่วยฟังมาใช้เองได้ เพียงแค่รู้สเป็กของเครื่องที่ต้องใช้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *