0

เชยชมโบราณวัตถุภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ที่เที่ยวภูเก็ต ที่ได้รับความนิยม

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง เป็น ที่เที่ยวภูเก็ต ที่มีนักท่องเที่ยวให้การตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งจะเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจกันของคนในท้องถิ่น จึงได้มีการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเก็บรวบรวมจัดแสดงโบราณวัตถุทางด้านประวัติศาสตร์ไทย แบบโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต รวมไปถึงเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเชิดชูเกียรติให้กับท้าวเทพกระษัตรี และท้าวศรีสุนทร ในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งยังมีนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของเมืองถลางและภูเก็ต จัดแสดงอาวุธต่าง ๆ ในทางสงครามในอดีตกันอีกด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวชื่นชอบเป็นอย่างมาก

ที่เที่ยวภูเก็ต

ลักษณะทางกายภาพของพิพิธภัณฑ์กับแหล่งเรียนรู้
จะมีแผนผังอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ถลาง ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 1 ชั้นด้วยกัน ในการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ จะมีการจัดส่วนแสดงภายในอาคาร เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรอยู่ 5 ห้องด้วยกัน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราว ทำให้นักท่องเที่ยวแต่ละคนเดินทางมาเที่ยวจำนวนมาก

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ
เป็นประติมากรรมพระนารายณ์ หินทราย ที่มีการกำหนดอายุ พศว. 16-18 คำบรรยาย ประติมากรรมของพระนารายณ์จะมีความสูง 2.35 เมตร พร้อมกับเทพบริวาร ที่ได้พบเขาพระนารายณ์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ที่กลายเป็นหลักฐานในการแสดงการติดต่อและการได้รับอารยธรรมจากประเทศอินเดีย

และนี่ก็ถือได้ว่าเป็น ที่เที่ยวภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติถลาง สถานที่ท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมของโบราณต่าง ๆ มากมายกันเลย ทำให้นักท่องเที่ยวก็ชื่นชอบเช่นกัน เมื่อได้ศึกษาหาความรู้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นี่เอง

ที่มา https://travel.thaiza.com/guide/381899/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *