0

เสาเข็มเจาะสำคัญยังไง

เสาเข็มเจาะสำคัญยังไง

เสาเข็มเจาะ   คือส่วนของโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้างอาคาร   และทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักลงสู่ชั้นดิน  เพื่อให้โครงสร้างตั้งอยู่ได้  โดยที่ไม่ทรุดลงไปเรื่อยๆ  โดยการรับน้ำหนักนั้น จะถ่ายสู่แรงเสียดทางของเสาเข็มเจาะ และตำแหน่งปลายเสาเข็มเจาะ  ลงสู่ชั้นดิน     ขอเปรียบเทียบอธิบายให้เห็นภาพของการทำหน้าที่ของเสาเข็มเจาะดังนี้ครับ    ขณะที่เราอยู่ภายในอาคารหรือโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้น  จะพบว่าโครงสร้างเหล่านั้นมีเสาและคาน เป็นส่วนที่รับน้ำหนักโครงสร้างไว้  หากจินตนาการว่ามีเสาต้นใดต้นหนึ่งเกิดแตกร้าวและทรุดลง  โครงสร้างทั้งหมดนั้น ก็จะพังทลายลงมา เสาเข็มเจาะที่อยู่ใต้ดินก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกับเสาของอาคาร   ดังนั้นเสาเข็มเจาะ จึงเป็นส่วนของโครงสร้างอาคารที่สำคัญที่สุด  เพราะเป็นส่วนที่รับน้ำหนักทั้งหมดของโครงสร้างที่อยู่เหนือชั้นดินขึ้นไป  รวมถึงกำแพง กระเบื้อง อุปกรณืตบแต่งภายในทั้งหมดทั้งสิ้น

 

เครดิต tua635.com

เสาเข็มเจาะ
ผู้รับจ้างเหมาทำเข็มเจาะระบบแห้ง/เปียกราคาชิวๆ โดย ระบบ 3ขา และรถเจาะเสาเข็มไฮโดรลิคล้อแทรก หรือ ล้อยาง ทียู อัมรินทร์ บริษัทจำกัด Tel : 02 416 8153 02 416 8154 Fax : 02 416 8155 hotline : 08 4642 4635 เส้นผ่าศูนย์กลาง35,40,50,60,80,100 เซนติเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *